Úvod

Občianske združenie OZ Poľana Babín  bolo založené v júni 2019 skupinou ľudí, ktorá sa chce podieľať na ochrane a tvorbe životného prostredia. Združenie pokračuje v doterajších aktivitách členov aj nečlenov v právnej forme. Cieľom OZ je podieľať sa na vytváraní podmienok pre pobyt v prírode, budovať a zveľaďovať materiálne zázemie na pobyt v prírode širokej verejnosti všetkých vekových skupín. Rovnako aj dôležitou súčasťou OZ je ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva a organizovanie turistických výstupov a podujatí.

Spolupracujeme so štátnymi, samosprávnymi a ďalšími organizáciami. Tento rok sme sa zapojili do  projektu Zelené chodníky nadacie Ekopolis pre obnovu studničiek a značenia  a tiež projekt na particip. dotácie ŽSK na výstavbu Cyrilo-metodského dvojkríža.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky